• Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

KLUB TAŃCA SPORTOWEGO SPORT-DANCE z siedzibą ul. Lucjana Siemieńskiego 17, 50-228 Wrocław, NIP 6950001276 (dalej jako „Administrator”) będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w rozumieniu RODO oraz będzie ich administratorem.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

 • pisemnie na, na adres: KLUB TAŃCA SPORTOWEGO SPORT-DANCE ul. Lucjana Siemieńskiego 17/5, 50-228 Wrocław
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@dance.pl

Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.

Celem przetwarzania danych jest:

 • dla Pani/Pana jako klienta – świadczenie usług, w tym między innymi dokonywanie zapisów na zajęcia, umożliwienie dostępu do informacji o świadczonych usługach.
 • w zakresie w jakim korzysta Pani/Pan ze strony internetowej w domenach artia.com.pl oraz dance.pl, w celu zapewnienia większej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług oraz w celach analitycznych.

Kategoriami danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora:

 • w przypadku osób będących klientami — imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania, oraz informacje ujawnione przez Panią/Pana w związku ze świadczeniem usług na Pani/Pana rzecz,
 • jako użytkownika serwisu internetowego w domenach artia.com.pl oraz dance.pl: końcowy adres IP sieci.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO (konieczność wykonania umowy, której Pani/Pan może być stroną) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie:

 • w przypadku świadczenia usług przez Administratora, do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Panią/Panem z zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo,
 • do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, wycofania zgody na ich przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku korzystania z usług oferowanych przez Administratora konieczne do ich realizacji.

 

Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w sposób bezpośredni na podstawie przekazanych przez Panią/Pana informacji.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi:

 • Płatności online – Przelewy24
 • Statystyczne i analityczne – Google Analytics,
 • Społecznościowe – Facebook i Google Plus.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4, korzystanie przez Administratora z usług podmiotów Google i Facebook.

 

Serwisy internetowe w domenie artia.com.pl mogą używać technologi cookies oraz local storage, w celach wskazanych w pkt 4. Funkcjonalności te zamieszczają niewielkie dane w Pani/Pana urządzeniu końcowym i mogą być wykorzystywane również przez podmioty wymienione w pkt 11. Większość przeglądarek umożliwia ich kontrolowanie (np. usunięcie lub wyłączenie). Więcej informacji na temat dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.